Wait when page loaded

+30.2110127889

info@gbss.gr

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η GBSS

Τα στελέχη και το ανθρώπινο δυναμικό της GBSS, με την πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο της ασφάλειας, ανταποκρίνονται επιτυχώς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό στην παροχή σύγχρονων και εξειδικευμένων υπηρεσιών ασφαλείας.

Εφαρμόζουμε όλους τους κανονισμούς ασφαλείας εξατομικευμένα για κάθε πελάτη και ανά περίπτωση, αφού πρωτίστως διενεργηθεί μελέτη βασισμένη στα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Κάθε σχέδιο ασφαλείας έχει διαφορετικούς τρόπους δράσης και διαφορετικά αποτελέσματα, βάσει των αναγκών κάθε πελάτη ξεχωριστά. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν πολλαπλοί παράγοντες που αλληλεπιδρούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και επηρρεάζουν τα δεδομένα αποτελέσματα. Παράγοντες όπως:

 • Οικονομική κατάσταση
 • Πολιτική κατάσταση
 • Κοινωνικό επίπεδο
 • Μορφωτικό επίπεδο
 • Ηθικό περιβάλλον (Εμπιστευτικότητα-εχεμύθεια-επαγγελματισμός)
 • Τεχνολογικό περιβάλλον
 • Φυσικό περιβάλλον
 • Νομικό πλαίσιο

Ο παράγοντας που έχει την μεγαλύτερη βαρύτητα είναι ο ανθρώπινος οπού η άξια της διαφύλαξης της ακεραιότητας του είναι ανεκτίμητη.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η εξασφάλιση της ανθρώπινης ακεραιότητας, των εγκαταστάσεων και πάσης φύσεως αποστολής που μας ανατίθεται. Η στρατηγική της εταιρείας μας έχει επίκεντρο τον πελάτη όπου τα στελέχη μας καλούνται να πάρουν αποφάσεις και να καταστρώσουν κατάλληλο επιχειρησιακό σχέδιο για τα παρακάτω ζητήματα:

 • Ως προς την εξυπηρέτηση του πελάτη οφείλουν να αποφασίσουν για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία μας θα ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών με τρόπο που θα μεγιστοποιήσει το αίσθημα της ασφάλειας
 • Ως προς τη ζήτηση καλούνται να αποφασίσουν για το πώς η επιχείρηση μας θα διαχειρίζεται τη ζήτηση σε σχέση με τους διαθεσίμους πόρους της
 • Ως προς τις προμήθειες καλούνται να αποφασίσουν για το που και με ποιον τρόπο θα παρέχονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες, το οποίο εμπεριέχει αρκετούς κινδύνους στην υλοποίηση του καθώς πρέπει αρμονικά να συνδυάσουν την εγγυημένη επιτυχία με το διατιθέμενο κόστος από την πλευρά του πελάτη
 • Ως προς την ολοκληρωμένη εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου καλούνται να ορίσουν τη ροη τον πληροφοριών της αμφίδρομης σχέσης εταιρείας – πελάτη.

ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Να συμβάλουμε με το έργο μας στην καθημερινή ασφάλεια και ποιότητα ζωής των πελατών μας. Να εξασφαλίσουμε στο υψηλότερο επίπεδο την ικανοποίηση του πελάτη. Να καταξιωθούμε παγκόσμιος ως την κορυφαία εταιρία σε θέματα ασφαλείας.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

 • Η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας
 • Η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση και βελτίωση συστημάτων ασφαλείας
 • Η αναβάθμιση των υπηρεσιών ασφαλείας
 • Η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων
 • Η επέκταση του πελατολογίου
 • Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
 • Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας
 • Η πρωτοπορία και η καινοτομία
 • Η εφαρμογή σύγχρονων και αποτελεσματικών μεθόδων διαχείρισης κρίσεων

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ GBSS

 • Το καλύτερο και μεγαλύτερο ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών ασφαλείας
 • Επένδυση στην εκπαίδευση της σύγχρονης τεχνολογίας και του διαρκούς μεταβαλλόμενου χώρου της ασφάλειας
 • Εχεμύθεια – Εμπιστοσύνη – Αποτελεσματικότητα
 • Οικονομική σταθερότητα
 • Πιστοποιημένη ποιότητα
 • Προσαρμοστικότητα σε οποιοδήποτε κίνδυνο – ανάγκη του πελάτη
 • Εφαρμογή πρωτοποριακών υπηρεσιών ασφαλείας
 • Μοναδική σχέση παρεχόμενων υπηρεσιών και κόστους

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ GBSS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

(+30)

2110127889

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ GBSS

 • Μελέτες φύλαξης – Σχέδιο ασφαλείας
 • Φυσική φύλαξη εγκαταστάσεων (πάσης φύσεως κτήρια και εταιρείες όπως βιομηχανίες, φαρμακευτικές εταιρείες, καταστήματα, γραφεία αεροπορικών εταιριών, εστιατόρια, λιμάνια, όμιλοι εταιριών κ.τ.λ.) και οικιών
 • Φυσική φύλαξη εκδηλώσεων
 • Απομακρυσμένη επιτήρηση
 • Ηλεκτρονική ασφάλεια
 • Συνοδεία Vip
 • Μεταφορά των επισήμων με θωρακισμένα οχήματα και λιμουζίνες
 • Άμεση επέμβαση
 • Κέντρο διαχείρησης συμβάντων
 • Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας
 • Περιπολίες στην γειτονιά σας
 • Έλεγχος – Εποπτεία με Drone
 • Φυλάξεις στατικών στόχων
 • Σκύλος φύλακας Κ9 και CPO DOG

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΑΣ

Μεταφορά με θωρακισμένα οχήματα και λιμουζίνες

Συνοδεία V.I.P.

Άμεση επέμβαση

Φύλαξη κινητών στόχων V.I.P.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ GBSS

Τα προγράμματα των σεμιναρίων βασίζονται σε διεθνή πρότυπα προσαρμοσμένα στα Ελληνικά δεδομένα, τα οποία οργανώνονται και υλοποιούνται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές. Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται από κατάλληλους επαγγελματίες του χώρου εξειδικευμένοι σε κάθε θεματική ενότητα.

error: Content is protected !!